Pelawat Blog

Bab. 4 LAW OF ATTRACTION


AKU MENGIKUTI SANGKAAN HAMBAKU PADAKU

Di dalam dunia Islam, hal ini telah diungkap 14 abad yang lalu, diajarkan secara terbuka kepada umat manusia tanpa selindung apa-apa pun, bahkan diperintahkan untuk menyebar luaskan agar manusia mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas.

Kemahiran ini, ketika segenap umat Islam masih sangat meyakininya dahulu , telah membuktikan ia menghasilkan generasi yang paling unggul sepanjang sejarah. Bertahan kejayaannya selama lebih dari 700 tahun. Hingga akhirnya generasi unggul tersebut lemah kerana telah meninggalkan kemahiran ini, meragukan kemahiran ini.

Kehebatan ini sudah tidak diyakini oleh sebagian besar pemeluk Islam. Kerana itu mereka tidak dapat manfaat kecuali hanya sebahagian kecil saja yang tetap mempertahankan keyakinannya hingga kehebatannya tetap terasa hingga hari ini.

Mereka itu adalah para ulama besar dan orang-orang pilihan yang memiliki tingkat kepercayaan (keimanan) begitu tinggi kepada firman-firman Allah, baik yang ada dalam Al-Quran mahu pun Hadis qudsi juga hadis-hadis lainnya. Mari kita perhatikan firman Allah dalam hadis Qudsi berikut:

Anaa ‘inda dzanni abdii bii, in dzanna khoiran falahu, wain dzanna syarran falahu. (rowahu Ahmad)

Artinya: Aku bersama andaian hambaku padaku, jika andaiannya baik maka baiklah baginya, dan jika andaiannya buruk maka buruklah baginya

Apa pun yang kita andaikan dan yakini dalam fikiran kita akan direalisasikan oleh Allah.

Jika anda meyakini bahwa anda akan berjaya maka insyaAllah akan berjaya, dan jika anda risau bahawa anda gagal maka insyaAllah anda juga akan gagal.

Dalam yang lain:

Anaa ‘inda dzanni abdii bii, faliyadzunnu bii ma syaa-a
(rowahu Thobarani wal hakam)

Artinya: Aku bersama sangkaan hambaku padaku, maka hendaklah ia berprasangka dengan apa yang ia inginkan (bukan yang ia risaukan atau hawatirkan).

Oleh kerana itu seharusnya kita mengisi fikiran dengan apa yang kita inginkan, kemudian menyampaikannya kepada Allah, dan merasakan (meyakini) bahwa Allah akan merealisasikannya, maka insyaAllah akan dirialisasi. Bukannya mengisi dengan kebimbangan-kebimbangan, atau keraguan-keraguan. kebimbangan-kebimbangan akan menyebabkan apa yang kita bimbangkan terjadi juga. Keraguan menyebabkan apa yang kita inginkan tidak terwujud.

Rhonda Byrne mengatakan:
Hukum penarikkan adalah hukum alam, ia tidak memilih orang, siapapun mengalaminya. Ia juga tidak memandang pikiran baik atau buruk, mahu atau tidak mahu, ia hanya menerima signal dari fikiran anda dan memantulkannya kembali. Ketika anda focus pada sesuatu sebenarnya anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir dalam hidup anda.

Ini merupakan rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, tidak melihat apa pun agamanya, tabi’atnya, ketakwaannya dan maksiatnya.

Kita sememangnya bukan sedang membahas pahala dan dosa, kita juga bukan sedang diskusi tentang taqwa dan maksiat, akan tetapi kita sedang diskusi tentang manifestasi rahmat Allah terhadap seluruh makhluknya di muka bumi.Dan tidak ada suatu binatang melata[709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (QS Hud :6)

[709] yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.[710] menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Dalam surat Alfatihah Allah berfirman

(Allah) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(QS Al Fatihah:3).

Dalam tafsir Ibnu kathir dijelaskan bahwa kata Arrohman dari kata Arrohmah yang berarti pengasih, sedangkan ArRohman berarti sangat pengasih atau sangat suka memberi. Allah adalah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya.Sedangkan Arrohiim, dalam kitab tafsir terebut, bermakna Allah menyayangi husus orang-orang mukmin.Jadi The Law of Attraction adalah merupakan manivestasi dari sifat Allah ArRohmaan, Allah sangat pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...